برچسب: کشور فلسطین

وتوی آمریکا علیه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل

رای مخالف امریکا در برابر ۱۲ رای مثبت اعضای شورای امنیت و رای ممتنع انگلیس و سوئیس اعلام شد.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر