برچسب: پساکرونا

نظم بین المللی پساکرونا

این پرسش که نظم جهانی پس از کرونا چگونه خواهد بود از سوی اندیشمندان روابط بین الملل، بسته به رویکرد نظری شان با پاسخ های متفاوتی مواجه شده است.

نگذاشتیم دو قطبی «جان و نان» شکل بگیرد

کرونا تنها مساله بهداشت، جان و سلامت انسان نیست بلکه کرونا کل عالم را تغییر داده، اعلام کرد که «در پساکرونا سیاست، صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری مانند پیش از کرونا نیست و حتما تغییر می‌کند.

ویروس کرونا و تغییرات اقلیمی

در جهان پساکرونا، تلاش برای راه‌‌اندازی مجدد چرخ اقتصادی کشورها اولویت بالاتری نسبت‌‌به دغدغه‌‌های زیست‌‌محیطی خواهد داشت همین حالا نیز نشانه‌‌ها حاکی از آن است که وقوع همه‌‌گیری اخیر باعث شده کانون خشم افکار عمومی از اقدامات انکارکنندگان تغییرات اقلیمی منحرف شود.

پساکرونا و سه نظریه؛ آخرالزمان، افول آمریکا یا پایان تاریخ؟

دوره پسا کرونا اندیشمندان و تحلیلگران را به فکر برده است که چه خواهد شد؟برخی ناظران معتقدند، که جهان به کلی شکل امروزی را از دست خواهد داد، نوع حاکمیت ها در معرض خطر و جهان دیگر به شکل کنونی نخواهد بود. برخی می گویند آخر الزمان نزدیک است و در انتظار منجی به سر می برند برخی می گویند حاکمیت ها در خطر است،

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر