برچسب: پارینه سنگی

یک کشف بسیار مهم در جنوب تهران

در بازدید اخیر نمونه‌هایی از سنگ مادر، تولیدات سنگ مادر و دیگر قطعات مرتبط با تراش و تولید ابزار سنگی را در سطح تپه‌های قمی‌آباد مشاهده کردیم.

نئاندرتال‌ها در سمنان هم بوده‌اند؟

در نتیجۀ بررسی روشمندِ باستان‌شناختی در منطقۀ ایوانکی در غرب استان سمنان، چشم‌اندازهای وسیعی از دوران پارینه‌سنگی و تعداد قابل توجهی دست‌ساخته‌های سنگی نئاندرتال کشف شد.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر