برچسب: رایس

خروج از برجام برای آمریکا نتیجه معکوس داشته است

به نقل ازصدانیوز،مشاور امنیت ملی دولت اوباما با اشاره به ناکارآمدی روند تصمیم گیری تیم امنیت ملی دولت ترامپ، خواستار کنارگذاشتن بولتون و پامپئو...

طرح «خاورمیانه بزرگ»؛ سناریوی شوم تجزیه ایران و کشورهای منطقه

تجزیه ایران خیلی وقت است که در دستور کار آمریکایی ها و تجزیه طلبان قرار دارد.به نقل ازصدانیوز ،طرح خاورمیانه بزرگ در نظر داشت...

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر