برچسب: تعارض

طرح‌های عمرانی بزرگ و خسارت‌های زیست‌محیطی بزرگ

تعارض میان توسعه و محیط زیست یک مشکل جهانی است

وضعیت پات‌شدگی

وضعیت کنونی در ایران به خاطر تناقض‌ها و تعارض‌های ذاتی که دارد، چه در داخل و چه در مواجهه با جهان، متغیر است اما همه بحث من این است که این گذار ما گذار خیلی مطمئنی نیست.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر