تفاوت‌ها و شباهت‌های دو دولت ناتمام در ایران

مقیمی استاد دانشگاه تهران

در دوران فعلی، فضا به این صورت است که در میان ساخت اجتماعی، هیجان آن دوران کاهش یافته است اما نهادمندی سیاسی بیشتر شده، ثبات ساختاری و یک نوع توافق بین نهادهای سیاسی در مقایسه با آن دوران تاریخی افزایش یافته است.

به گزارش نبأخبر،ابراهیم متقى، استاد دانشگاه تهران درباره شباهت‌ها و تفاوت‌هاى دوره ناتمام ریاست جمهورى شهید رجایی و شهید رئیسى گفت: هر دوره ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ سال 1360، سال ترور و ناپایداری در ساخت سیاسی نظام انقلابی بود.

به گفته وی، در آن دوران تاریخی، نهادها باثبات نشده‌ بودند و در وضعیت حرفه‌ای قرار نداشتند. اما ساخت اجتماعی بسیج شده بود؛ نیروهای اجتماعی حامی جدی نظام سیاسی بودند.

استاد دانشگاه تهران افزود: بنابراین در سال ۱۳۶۰ به رغم حادثه‌ای که در هفتم تیر و هشتم شهریور شکل گرفت، نظام سیاسی ثبات خود را حفظ کرد و توانست خود را بازتولید کند و یک فرآیند پویا را در روند جابجایی قدرت شکل دهد.

به گفته متقى، در دوران فعلی، فضا به این صورت است که در میان ساخت اجتماعی، هیجان آن دوران کاهش یافته است اما نهادمندی سیاسی بیشتر شده، ثبات ساختاری و یک نوع توافق بین نهادهای سیاسی در مقایسه با آن دوران تاریخی افزایش یافته است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید