خط قرمز معیشت کجاست؟

به تحلیل منابع کارشناسی

در ایران هم برآوردهایی برای تعیین خط ملی وجود دارد که نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، با این حال به تازگی وزیر اقتصاد دست با استناد به آمارهای بانک جهانی، از کاهش خط فقر در ایران خبر داده است.

به گزارش نبأخبر،خط فقر پیدا کردن یک حداقلی است برای زندگی. در دنیا تقریبا دو مسیر برای تعیین این حداقل وجود دارد.

نخست خط فقر بین‌المللی که بانک جهانی با توجه به اهداف توسعه‌ای تعیین کرده و دیگری هم ملی، که هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود آن را تعیین می‌کند.

بانک جهانی این حداقل برای زندگی را برای کشورها بر اساس درآمد و میزان توسعه یافتگی‌ برآورد می کند که معادل درآمد ۲.۱۵ دلار در روز برای فقیرترین کشورها، ۳.۶۵ دلار در روز برای کشورهایی با درآمد متوسط رو به پایین و ۶.۸۵ دلار در روز برای کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا است.

در ایران هم برآوردهایی برای تعیین خط ملی وجود دارد که نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، با این حال به تازگی وزیر اقتصاد دست با استناد به آمارهای بانک جهانی، از کاهش خط فقر در ایران خبر داده است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید