این موشک با حس‌گرهای لیزری و مغناطیسی که دارد بالاتر از خط دید حرکت می‌کند و زمانیکه به بالای تانک می‌رسد سر انفجاری شکل پذیر(EFP) آن منفجر شده و با حرارت بالا و ترکش‌هایی که ایجاد می‌کند موجب انهدام تانک می‌شود.

این موشک از هدایت سیمی بهره می‌برد که امکان اخلال در آن را بسیار کاهش می‌دهد. سرجنگی موشک توفان -۳، ۱/۷ کیلوگرم وزن داشته و وزن کل این موشک ۱۹ کیلوگرم است.

برد این موشک از ۶۵۰ تا ۳۵۰۰ متر متغیر بوده و با ۸۰ میلیمتر نفوذ، توان انهدام انواع ادوات زرهی را دارد.


موشک توفان-۳


نحوه عملکرد موشک توفان-۳


ا